Backlink to FAQ

Agregátor obsahu

„Jak je určen počátek a konec pojištění?”

Počátek pojištění se stanoví na 00.00 hodin kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný přistoupil k pojištění.
Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovrší 70 let věku.

Reklamní dlaždice - U nás držíme úrok nízko!

U nás držíme úrok nízko!

Přesvědčte se o výhodnosti půjčky s úrokem od 4,9 % s RPSN 5 %

Spočítat půjčku

Související položky