Backlink to FAQ

Agregátor obsahu

„Jaké doklady potřebuji k založení běžného účtu Genius Business Start?”

Pokud jste živnostník:
- 2 doklady totožnosti
- Živnostenský list nebo koncesní listinu, případně doklad, který Vás opravňuje provozovat podnikatelskou činnost - např. oprávnění vydané okresním nebo obecním úřadem, osvědčení České advokátní komory, jmenovací dekret ministerstva, registrace u krajského soudu, doklad o přidělení identifikačního čísla.

Pokud jste právnická osoba:
- 2 doklady totožnosti
- Výpis z obchodního rejstříku, případně jiný právně způsobilý doklad prokazující právní subjektivitu - např. zřizovací listinu, osvědčení, registraci u ministerstva.

Reklamní dlaždice - U nás držíme úrok nízko!

U nás držíme úrok nízko!

Přesvědčte se o výhodnosti půjčky s úrokem od 4,9 % s RPSN 5 %

Spočítat půjčku

Související položky