Backlink to FAQ

Agregátor obsahu

„V případě, že mám chronické onemocnění - vztahuje se pojištění i na tyto případy?”

Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje úrazy a akutní onemocnění, které vzniknou během Vašeho pobytu v zahraničí a vyžadují lékařskou pomoc. Za akutní onemocnění jsou považovány též akutní zhoršení stabilizovaného chronického onemocnění v případě, že zdravotní stav chronicky nemocného pojištěného v uplynulých 12 měsících nenasvědčoval zhoršení zdravotního stavu (tzn., nedošlo k ošetření, hospitalizaci či změně léčby z důvodu zhoršení stavu).

Reklamní dlaždice - U nás držíme úrok nízko!

U nás držíme úrok nízko!

Přesvědčte se o výhodnosti půjčky s úrokem od 4,9 % s RPSN 5 %

Spočítat půjčku

Související položky