Nahlášení pojistné události pojištění ss hypo header

Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr využijte asistenční službu

Nahlášení pojištění schopnosti splácet hypo úvěr naviblocks

Jak nahlásit pojistnou událost

Nahlášení pojistné události pojištění ss hypo úvěr průběh

Jak probíhá likvidace pojistné události

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace

 • Pojistná událost je vždy řešena co nejrychleji. V případě, že od Vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné
  doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5–10 pracovních dnů. O výsledku šetření Vás pojišťovna obratem informuje

 • V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš
  účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Nahlášení pojistné události pojištění ss hypo úvěr výluky

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

 • Onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci a následky nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění

 • Případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace 

 • Vybrané duševní (psychiatrické) onemocnění, přestože dojde k hospitalizaci pojištěného

 • Sebevražda, nebo pokus o sebevraždu v době do jednoho roku od data počátku pojištění

 • Pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru 

 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně se nevztahuje na pojištěného, který pobírá starobní důchod nebo již splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání 

 • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016 

Na co se často ptáte

Na co se často ptáte

Footer Berounka