Nahlášení pojistné události pojištění ss úvěr extra header

Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr Extra využijte asistenční službu

Nahlášení pojištění schopnosti splácet extra navickoblocks

Jak nahlásit pojistnou událost

Nahlášení pojistné události pojištění sss úvěr extra průběh

Jak probíhá likvidace pojistné události

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace

 • Pojistná událost je vždy řešena co nejrychleji. V případě, že od Vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné
  doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5–10 pracovních dnů. O výsledku šetření Vás pojišťovna obratem informuje

 • V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš
  účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr EXTRA výluky

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

 • Některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty

 • Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění

 • Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky

 • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky

 • Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání)

 • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní pojištění  v článku 12 

Na co se často ptáte

Na co se často ptáte

Footer Berounka