Nahlášení pojistné události pojištění splátek a výdajů header

Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění splátek a výdajů využijte asistenční službu

Nahlášení pojistné události pojištění splátek a výdajů naviblocks

Jak nahlásit pojistnou událost

Nahlášení pojistné události pojištění splátek a výdajů průběh

Jak probíhá likvidace pojistné události

  • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

  • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace

  • Pojistná událost je vždy řešena co nejrychleji. V případě, že od Vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5–10 pracovních dnů. O výsledku šetření Vás pojišťovna obratem informuje

  • V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Na co se často ptáte

Na co se často ptáte

Footer Berounka