BFM Emerging Bond - headline

BF Money Emerging Bond Fund

BF Money Emerging Bond Fund je určen pro jednorázové i pravidelné investování s doporučenou dobou investování 5 a více let.

Upozornění: Od 1. 12. 2015 není možný další nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu.

Moneta Fund Detail Portlet

Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Jedná se o dluhopisový fond, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do státních a korporátních dluhopisů, vydanými převážně emitenty z regionu tzv. rozvíjejích se trhů. Jedná se o emitenty z regionu Asie (kromě Japonska), Střední a Východní Evropy, Středního a Dálného Východu, Afriky a Latinské Ameriky (včetně Karibiku). Fond se zaměřuje na dosahování dlouhodobých výnosů plynoucích z očekávaného zhodnocení lokálních měn jednotlivých zemi a z úrokových výnosů. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno. Z důvodů snížení rizika mohou být v portfoliu zastoupeny i státní dluhopisy vyspělých zemí.
Minimální investice
300.0
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
HU0000709860
Číslo účtu
201844103/0600
Datum vzniku
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010
Aktuální kurz ke dni
Thu Jul 19 00:00:00 CEST 2018
NAV (čistá hodnota aktiv)
1.1925
Poplatek při nákupu
2.0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Moneta Mutual Fund Chart Portlet

Moneta Fund Productivity Portlet

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.01 %
Za poslední
3 měsíce
-0.64 %
Za posledních
6 měsíců
-2.53 %
Za poslední
rok
-5.949999999999999 %
Za poslední
3 roky
-7.3999999999999995 %
Za posledních
5 let
6.819999999999999 %
Od začátku
roku
-0.0241 %
Od založení
fondu
-2.41 %

Footer Berounka

Při zpracování šablony došlo k chybě.
The following has evaluated to null or missing:
==> content  [in template "20116#20152#BASIC-WEB-CONTENT" at line 1, column 3]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${content.getData()}  [in template "20116#20152#BASIC-WEB-CONTENT" at line 1, column 1]
----
1${content.getData()}