FF Global multi Asset Income - headline

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income (Fond Fidelity úrok a dividenda)

Fond je vhodný pro střednědobého až dlouhodobého investora na investičním horizontu minimálně 5 let. Cílem fondu je poskytovat stabilní a udržitelný výnos s řízeným rizikem.

Moneta Fund Detail Portlet

Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond Fidelity Funds - Global Multi Asset Income (Fond Fidelity úrok a dividenda) je vhodný pro střednědobého až dlouhodobého investora na investičním horizontu minimálně 5 let. Cílem fondu je poskytovat stabilní a udržitelný výnos s řízeným rizikem. Globální portfolio je sestavené na základě výběru akcií, dluhopisů, hotovosti a alternativ rozložení portfolia je takové, aby přinášelo atraktivní výnosy během celého hospodářské cyklu. Měnové riziko je zajištěno.
Minimální investice
500.0
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU1322385888
Číslo účtu
225293000/0600
Datum vzniku
Mon Nov 30 00:00:00 CET 2015
Aktuální kurz ke dni
Thu Jul 19 00:00:00 CEST 2018
NAV (čistá hodnota aktiv)
1067.0
Poplatek při nákupu
1.5 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Moneta Mutual Fund Chart Portlet

Moneta Fund Productivity Portlet

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.38 %
Za poslední
3 měsíce
-0.65 %
Za posledních
6 měsíců
-3.0 %
Za poslední
rok
-1.5699999999999998 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-0.0211 %
Od založení
fondu
-2.11 %

Footer Berounka

Při zpracování šablony došlo k chybě.
The following has evaluated to null or missing:
==> content  [in template "20116#20152#BASIC-WEB-CONTENT" at line 1, column 3]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${content.getData()}  [in template "20116#20152#BASIC-WEB-CONTENT" at line 1, column 1]
----
1${content.getData()}