Generali Fond globálních značek - headline

Generali Fond globálních značek

Generali Fond globálních značek je určen pro jednorázové i pravidelné investování s doporučenou dobou investování 8 a více let.

Moneta Fund Detail Portlet

Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
5. stupeň
Doporučená délka investice
8 a více let
Generali Fond globálních značek je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě. Fond investuje do těch společností, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Businessweek.
Minimální investice
500.0
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008471778
Číslo účtu
220958149/0600
Datum vzniku
Thu Nov 15 00:00:00 CET 2001
Aktuální kurz ke dni
Wed Jul 18 00:00:00 CEST 2018
NAV (čistá hodnota aktiv)
1.7773
Poplatek při nákupu
2.0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Moneta Mutual Fund Chart Portlet

Moneta Fund Productivity Portlet

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.8500000000000001 %
Za poslední
3 měsíce
1.69 %
Za posledních
6 měsíců
-3.08 %
Za poslední
rok
7.62 %
Za poslední
3 roky
17.549999999999997 %
Za posledních
5 let
37.169999999999995 %
Od začátku
roku
0.0086 %
Od založení
fondu
0.86 %

Footer Berounka

Při zpracování šablony došlo k chybě.
The following has evaluated to null or missing:
==> content  [in template "20116#20152#BASIC-WEB-CONTENT" at line 1, column 3]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${content.getData()}  [in template "20116#20152#BASIC-WEB-CONTENT" at line 1, column 1]
----
1${content.getData()}